Carina Rech lägger fram avhandlingsmanus med titeln Self, Other and Space. Nordic Women Painters' Self-Fashioning in the late Nineteenth Century.

Opponent: Katarina Wadstein MacLeod.

Obs. tiden (14.00-17-00)!

Genomförs via Zoom. För länk till Zoom-seminariet kontakta Mårten Snickare (marten.snickare@arthistory.su.se).