MaryClaire Pappas, Indiana University, presents her PhD-project "Imaging Modernity: Modern Art between Norway and Sweden, 1908-1923".

Genomförs via Zoom. För länk till Zoom-seminariet kontakta Mårten Snickare (marten.snickare@arthistory.su.se).