Terminsavslutning med utställningsbesök eller exkursion.