Foto: Max Brückner (1900). Public domain.

Konferensen berör den framträdande roll som konsumtion, varor och föremål får i litteratur och konst från mitten av 1800-talet till 1900-talets första årtionden.

Tid: 12 april kl 9-17

Plats: Auditoriet, 215, Frescativägen 24E

Institutionen för kultur och estetik

Fri entré

För mer information, kontakta: Elina Druker elina.druker@littvet.su.se

 

 

 

Program

9.00 – 9.15     Välkommen

9.15 – 9.45        Irina Rasmussen

              James Joyce, Walter Benjamin, and the Avant-garde Possibilities of Fashion

9.45 – 10.15      Gustaf Marcus

              Strindberg, copywriter?

              Reklam och skönlitteratur som uppmärksamhetspraktiker

10.15 – 10.45  Ellen Frödin

              Det tjugonde århundradets ben. Henry Parland och reklamen     

              paus

11.15 – 11.45  Maria Andersson

              Att köpa eller inte köpa? Hushållning och konsumtion i svenska flickböcker

11.45 –12.15    Sara Pärsson

              Pengar och idéer – att förverkliga den självförsörjande bildade kvinnans hem

              lunch 12.30-13.45

13.45 – 14.15  Caroline Haux

              Att konsumera nationellt

14.15 –14.45   Anna Cavallin

              Toninas ideal och Pellas praktik: Konsumtionskultur och uppfostran i

              Ingegerd Granlunds Tolv brev till Tonina och signaturen Claques Pellaböcker

              paus

15.15 –15.45   Johan Klingborg

              Tunn grå skrift: Skrivmaskin, materialitet och arbete i Erik Asklunds Frukt

15.45 –16.15   Anna Dahlgren

              Mekaniseringens konst – konstens mekanisering

16.15 – 16.45  Avslutande diskussion