Sverker Hyltén-Cavallius, docent i etnologi och forskningsarkivarie vid Musikverket, Johanna Ethnersson Pontara, docent i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, presenterar sina delprojekt i det pågående forskningsprojektet Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället.

Seminarietexterna laddas upp på Mondosajt. Vid frågor kontakta johanna.ethnersson.pontara@music.su.se.

OBS. Tiden (14.00-16.00)!