Textgranskning och diskussion utifrån aktuell forskning: Robert Wallace Fink, Melinda Latour, Zachary Wallmark (eds.) The Relentless Pursuit of Tone: Timbre in Popular Music (Oxford University Press, 2018).

Ladda ned här (ett eller ett par kapitel).