Gemensamt för den litterära sakprosans genrer – reportage, reselitteratur och historiografier – är att de är utarbetade för att berätta om andra verkligheter, bortom det egna, privata och lokala. Samtidigt ansluter den litterära sakprosan explicit eller implicit ofta till övergripande berättelser om nationell, regional eller lokal identitet, såväl tematiskt som stilistiskt. Vad är förhållandet mellan dokumentet, sanningsanspråket, stilen och den nationella särarten? Har globaliseringens idé och transnationella strömningar en annan plats och funktion i dokumentärprosan än i litteraturen i övrigt? Vilka politiska implikationer följer av det nationella som utgångspunkt för omvärldsbeskrivning?

Dokumentärförfattare och forskare sammanförs

Spänningsförhållandet mellan det estetiska uttrycket och faktainnehållet är genomgripande för all litteratur med dokumentärt anspråk, men fortfarande ett relativt outforskat område. Syftet med seminariet är att sammanföra yrkesverksamma dokumentärförfattare med forskare på området.

Seminariet ”Sanning och stil” initierades våren 2016 av Minerva, Författarförbundets fackbokssektion som ett led i arbetet för att öka det akademiska intresset och förståelsen för den litterära sakprosan. Seminariet 2017 med temat ”dokument och nationalitet” är ett samarbete med Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Arrangörer är Anna Jungstrand, forskare i litteraturvetenskap, och Henrik Berggren, historiker och författare.

Genomförs med bidrag av Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Kontakt

För vidare info och material: anna.jungstrand@littvet.su.se.

Välkomna!

Program

09.30–09.40 Välkomna!
09.40–10.20 Den svenska utblicken och tvivlets strategier i dokumentärlitteraturen. Anna Jungstrand, doktor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
10.20–11.20 Podiesamtal om samtida norsk verklighetslitteratur. Ane Farsethås, kulturredaktör Morgenbladet, Oslo och Ivo de Figueiredo, författare och kritiker, Oslo.
11.20–11.40 Fika
11.40–12.20 Introducing Euclides da Cunha: Embedded Journalism and the Nature of the Nation. Jobst Welge, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
12.30–13.30 Lunch
13.40–14.00 Att skriva inom och utom nationen. Henrik Berggren, författare och historiker, Stockholm.
14.00–14.40 Fakta och fiktion i de oblyga lögnernas tid. Göran Rosenberg, författare, Stockholm
14.40–15.20 Patriotiska skygglappar och den nationella begränsningen i litteraturen om andra världskriget. Marte Michelet, författare och journalist, Stockholm.
15.20–15.40 Fika
15.40–16.20 Att dela upp sitt namn. Projektet ”Minnesrörelser” mellan två länder, språk, tystnader. Helga Krook, författare, översättare och doktor i litterär gestaltning, Linnéuniversitetet
16.20–17.00 Äkta svenskt kaffe i Konstantinopel. Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
17.00–17.30 Sammanfattning och panel – Sanning & stil 2018?