Anežka Kuzmičová
Anežka Kuzmičová.

Fokus presenterar resultatet av en bibliometri genomförd av Ulf Sandström, docent och forskare vid KTH. Han har gjort en statistisk analys av internationell artikelproduktion och citeringar av forskare vid skilda fakulteter knutna till svenska lärosäten. 

Sammanräkningen är enligt Fokus gjord av samtliga publikationer och citeringar från nästan 20 000 internationella, vetenskapliga tidskrifter 2012−2015, men med citeringar räknade fram till och med 2017. Ju oftare en forskare har citerats och ju mer frekvent över tid, desto högre poäng.

Teatervetare på plats 86

Fokus publicerar topp 100 av forskare inom vart och ett av områdena Humaniora, Samhällsvetenskap, Psykologi & pedagogik, Miljövetenskap och grön biologi, Matematik & teknik, och Food science & jordbruk.

På plats 86 återfinns en annan forskare från institutionen, nämligen Willmar Sauter, professor emeritus i teatervetenskap.