Anna Cullhed
Anna Cullhed.

Hon var nationsaktiv under 1980-talet, bland annat som bibliotikarie, och har valts in för sin vetenskapliga gärning.

Också Karl Warburg, professor vid Stockholms högskola (nu Stockholms universitet), tillhörde Göteborgs nation i Uppsala.