Anna Jungstrand, litteraturforskare vid Institutionen för kultur och estetik.
Anna Jungstrand.

Litteraturfestivalen i Lillehammer utnämner tillsammans med Morgenbladet, Weekendavisen, Aftonbladet och Broen xyz, den viktigaste skandinaviska sakprosan efter år 2000.

Juryn består av nio delegater från Danmark, Sverige och Norge där Anna Jungstrand tillsammans med Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg och kulturjournalisten Ulrika Knutson utgör den svenska delen.

Presenteras vid festivalen 1 juni

En första nominering tillkännages den 22 mars och den slutliga listan läggs fram under litteraturfestivalen i Lillehammer den 1 juni.

–Det finns såklart mycket att fundera över när det gäller en så påtvingad kanonisering av verk inom en så bred kategori, men det viktiga tycker jag är att kriteriet för utnämningen är sakprosans litterära kvalitéer. Här finns en del av litteraturen som litteraturvetenskapen glömt bort! För mig handlar utnämningen främst om att rikta ljus mot den litterära sakprosan och visa på dess estetik, säger Anna Jungstrand.

Läs mer på Morgonbladets webb.