Carin Franzén
Carin Franzén.

Carin Franzén intresserar sig i sin forskning för subjektivitetens historia i såväl äldre som senare perioders litteratur. Hon har kombinerat psykoanalytisk teori med kultur- och diskursteoretiska perspektiv och är överhuvudtaget intresserad av litteraturämnets teoretiska utveckling.

I det pågående forskningsprojektet En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser undersöker hon tidigmoderna kvinnliga fritänkare i Frankrike som på skilda sätt och i olika genrer överskrider och underminerar dominerande normer för kvinnlighet.

Carin Franzén undervisar i litteraturvetenskap på grundutbildningens alla nivåer, och inom forskarutbildningen. 

Hon arbetar sedan januari 2020 vid Institutionen för kultur och estetik och kommer senast från en tjänst som professor i språk och kultur vid Linköpings universitet.

Mer om Carin Franzéns forskning

Mer läsning

12/6, 2020: Franzén tilldelas medel av Humanvetenskapliga området