Hon tilldelas 66 000 kronor för arbetet med sitt avhandlingsprojekt “Nordiska kvinnliga konstnärers självbilder under det sena 1800-talet”.

Carina Rech
Carina Rech.

Om Carina Rech

Carina Rech är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes avhandlingsprojekt behandlar (själv-)framställning av kvinnliga konstnärer från Norden från sena 1800-talet. Carina Rech undervisar på kurser i konstvetenskap på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Mer om Carina Rechs forskning.

Om Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga. Till hemsidan.