Programmet finns på Sveriges radios hemsida.

Om Christopher Landstedt

Christopher Landstedt är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hans avhandlingsprojekt undersöker maskerader och divertissement under frihetstiden och gustaviansk tid ur ett konst- och arkitekturhistoriskt perspektiv.

Mer om Christopher Landstedts forskning.