Elina Druker
Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Reportaget handlar om den nytta det gör att läsa högt för barn, till exempel en kvällssaga vid läggdags. Elina Druker, som intervjuas i institutionens bibliotek, menar att det är viktigt att lära sig att läsa men att även själva läsupplevelsen är av stor vikt för barnets utveckling.

-För många barn kan till exempel en bilderbok innebära den första konstupplevelsen, säger Druker i programmet.

Emotionell del viktig

Hon menar vidare att litteraturen kan förändra vår tankevärld och vår bild av oss själva och lyfter den emotionella delen av högläsning med en närstående vuxen. 

-Det är en oerhört viktig del av läsningen för ett litet barn, säger hon.

Se hela inslaget på SVT:s hemsida, 6.22 minuter in i programmet.