Emma Jansson får bidrag till analys av målningar för sin avhandling Anders Zorn: A Technical Study om 50 000 kronor.

Elin Manker får bidrag till illustrationer i avhandlingen Historicismen som estetisk strategi. Designkritik och designpraktik 1860–1890 om 30 000 kronor.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur verkar för att befästa och främja svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden.