Magnus Tessing Schneider, teaterforskare vid Stockholms universitet.
Magnus Tessing Schneider.

Projektet är treårigt och förlagt till Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Det har titeln “Upplysningens antropologi och italiensk opera. Ranieri Calzabigis revolutionära teater”. 

Magnus Tessing Schneider är forskare i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Hans intresseområde omfattar framför allt italiensk operadramaturgi i relation till 1700-talets idéströmningar. Dessutom undersöker han dåtidens estetiska ideal inom scenkonsten.

Han ingår också i Institutionen för kultur och estetiks forskningsprojekt Performing Premodernity.