Frida Beckman sitter vid ett skrivbord.
Frida Beckman vid seminariet om Gilles Deleuze vid Arizona State University.

Hon höll ett öppet seminarium på temat “The Concept of the Concept”.

Under sitt USA-besök besökte Beckman också lärosätets konststudenters studior i Phoenix, samt deltog i en rundabordssamtal och en panelpresentation vid en konferens på UC Irvine i Kalifornien. 

Om Frida Beckman

Frida Beckman är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar förutom på filosofin och teorin kring den franske filosofen Gilles Deleuze främst på amerikansk litteratur och kultur från efterkrigstiden fram till nutid. Hon undervisar och handleder studenter vid institutionen på grund- och avancerad nivå.