Verk av Henry Parland, bild på Henry Parland

Elisa Veit redaktör

Elisa Veit är redaktör för utgåvorna Brev och Korrespondens.

I breven dryftas en ung författares personliga och litterära med- och motgångar under några turbulenta år i förbudslagstidens Finland och i Litauens dåvarande huvudstad Kaunas. 

Breven från Henry Parland (1908–1930) till familj och vänner belyser de litterära verkens tillkomst och den kritik och de diskussioner de gav upphov till. De ger också en inblick i Parlands relationer och hans förhållande till sin samtid. Breven ställer läsaren inför en paradox: vid sin död som blott tjugotvååring befann Parland sig fortfarande mitt i den turbulenta processen att frigöra sig från sina föräldrar och ta ansvar för sitt eget liv och sin egen ekonomi. Samtidigt var han en seriös författare, vars texter tidigt togs på allvar av omgivningen.

Brev på svenska, tyska och ryska

Den digitala utgåvan Korrespondens innehåller brev från Parland på svenska, tyska och ryska; de senare även i svensk översättning. Här finns också ett urval bevarade brev till Parland från bland andra poeten Gunnar Björling, vännen Sven Grönvall och de ständigt oroade föräldrarna Maria och Oswald Parland.

Korrespondens finns tillgänglig att läsa här på Svenska litteratursällskapet i Finlands hemsida.

Den tryckta boken Brev innehåller de brev som Henry Parland skrivit. Brev som Parland ursprungligen skrivit på ett annat språk än svenska finns här med enbart i svensk översättning.

Om Brev på förlaget Appells webbplats.

Henry Parlands Skrifter. Fyra bokomslag.
Henry Parlands Skrifter.

Om projektet

Henry Parlands Skrifter är en vetenskaplig utgåva som omfattar dikter, skönlitterär prosa, publicistik och korrespondens med familj, vänner och författarkolleger. Hela utgåvan görs fritt tillgänglig digitalt, dikter, skönlitterär prosa och publicistik publiceras även i tryck.

Per Stam, Elisa Veit, och Pieter Claes är redaktörer.

Henry Parlands Skrifter stöds av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), Svenska kulturfonden och Stockholms universitet.

Läs hela utgåvan på SLS hemsida.

Artiklar om övriga böcker i serien

Del 1, Dikter – Alla Henry Parlands dikter nu fritt tillgängliga på nätet
Del 2, Prosa – “Prosa” - ny bok med Henry Parlands samtliga korta berättande texter
Del 3, Kritik – Henry Parlands kritik i ny bok

Per Stam
Per Stam. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Om Per Stam

Per Stam är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hans forskning behandlar framför allt finlandssvensk modernism och August Strindbergs författarskap. Han är huvudredaktör för Henry Parlands Skrifter. Mer om Per Stams forskning.