Jacob Kimvall
Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Övriga gäster är medieforskaren Tindra Thor, och tidigare student i konstvetenskap vid Stockholms universitet, och Stellan Larsson, sakkunnig.

I programmet diskuteras deras olika erfarenheter av graffitivärldens praktiker, värdesystem och möten med den institutionella konstvärlden.

Lyssna på podden på Plats för konsts hemsida eller via vanliga pod-kanaler som till exempel Acast, Spotify eller Podcaster.

Om Plats för konst

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser. Mer om Jacob Kimvalls forskning.