Jacob Kimvall
Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Säsongen är den tredje i serien Rise of Graffiti Writing och har titeln From New York to Europe. I sex avsnitt intervjuas graffitikonstnärer, konsthistoriker och dokumentarister om graffitirörelsens tidiga europeiska historia i Dortmund, Berlin, Paris, Frankfurt och Stockholm.

Se avsnittet med Jacob Kimvall på Artes hemsida.

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser. Mer om Jacob Kimvalls forskning.