Det var häromdagen den 30 år gamla graffitimålningen Highway i Rågsveds centrum av misstag delvis målades över med blå färg av en klottersanerare. Verket anses vara en av världens äldsta graffitimålningar. Nu arbetar frivilliga med att återställa den.

Jacob Kimvall har i sin forskning intresserat sig mycket för graffiti och gatukonst. Han intervjuades på plats i Rågsved av Aftonbladet. I ett filmklipp berättar han om det konstnärliga, kulturhistoriska och affektiva värdet av målningen, som färdigställdes 1989.

Tidstypiska tecken

-Den är ett otroligt fint exempel på graffitimåleri från den här tiden. Vi kan utläsa en massa olika symboler och tecken som är både tidstypiska och kan hjälpa oss att se på tiden då och hur vi ser på oss idag, säger Kimvall bland annat.

I textform har Kimvall också hjälpt tidningen att kartlägga budskapen i målningen.

Läs artikeln och se filmklippet på Aftonbladets hemsida.

Jacob Kimvall
Jacob Kimvall.

Om Jacob Kimvall

Jacob Kimvall är filosofie doktor i konstvetenskap och lektor vid Institutionen för kultur och estetik. Han disputerade vid Stockholms universitet 2014 på avhandlingen The G-word: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti

Han forskar bland annat på (konst)institutioner, visuella kulturstudier och graffiti/gatukonst samt på det framväxande forskningsfältet hiphop-studies.

Jacob Kimvall undervisar vid Konstvetenskap I: Visuella studier och inom andra delar av konstvetenskap och curating, till exempel som handledare av kandidat- och masteruppsatser.