Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850.
Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850, (Ellerströms förlag).

Från institutionen medverkar dessutom Maria Gullstam (doktorand i teatervetenskap), Roland Lysell (professor emeritus i litteraturvetenskap) och Elisabeth Mansén (professor i idéhistoria).

Förlaget om boken

Få personer har i modern tid haft lika stort inflytande på europeisk kultur och tankeliv som Jean-Jacques Rousseau. Hans skrifter, vare sig de var politiska traktater, romaner, skrifter om teaterkonsten eller självbiografiska texter, lästes med en enorm uppmärksamhet och väckte såväl lojal beundran som ilsken kritik. De två polerna utgör titeln på denna antologi nyskrivna studier om Rousseau och Sverige, Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850. Genom att ses via det svenska mottagandet får Rousseaus idéer om uppfostran, statsskick, naturen och musiken en intressant och allsidig belysning, samtidigt som den stora idéomvälvningen i Sverige mellan 1700- och 1800-tal ges nya spännande fasetter.