Kulturarv i globalt perspektiv är en 15-poängskurs. Den diskuterar olika former av historiebruk ur ett brett internationellt och kritiskt kulturarvsperspektiv, som frågor om globalt och lokalt kulturarv, nationalism och patriotism. Första föreläsningen är den 4 november. 

Postcolonial approaches - Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag om 7,5 hp startar den 5 november. Undervisningsspråk är engelska. 

Välkommen med din ansökan via antagning.se.