Linn Holmberg
Linn Holmberg.

Programmet ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Det är ett samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study.

Forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.

I denna omgång av Pro Futura, satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap, har sammanlagt 30 nomineringar skickats in från 16 universitet. Av dessa antas fem forskare till programmet och tre forskare erbjuds RJ 1 year research grant.

Pressmeddelandet på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.

Forskning om encyklopedier

Linn Holmberg kommer att arbeta med forskningsprojektet ”Dictionary craze: transforming knowledge across early modern Europe”. Där undersöker hon den europeiska fackordboksmanins genomslag och utveckling i tidigmodern tid och hur uppslagsverken som genre påverkade attityder till olika former av kunskap samt diskussioner om vem som kunde veta vad och hur. Projektet baseras på ett omfattande källmaterial, inklusive periodisk press i sex länder, tryckt mellan 1665 och 1800. 

Första idéhistorikern på 14 år

Pro Futura startade 1999 och sedan dess har 53 forskare antagits till programmet. I den allra första omgången var Sara Danius, professor i litteraturvetenskap vid institutionen, en av forskarna. Inte sedan 2005 har en idéhistoriker antagits till programmet.

Om Linn Holmberg

Linn Holmberg disputerade vid Umeå universitet 2014 och kom till Institutionen för kultur och estetik 2016. Hon forskar om upplysningskultur och encyklopedisk praktik i 1700-talets Europa. Hon studerar praktiska, intellektuella och kulturella aspekter av lärt skrivande, men också föränderliga idéer om, och värderandet av, olika former av vetande och kunnande.

Läs mer om Pro Futura på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.