Lydia Wistisen
Lydia Wistisen.

Titeln på Wistisens artikel är “Leken i antropocen: Skräpestetik i Barbro Lindgrens Loranga, Dartajang och Masarin (1969) och Loranga, Loranga (1970)”. Den finns att läsa på Barnbokens hemsida.

Om Barnboken

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet med stöd från Vetenskapsrådet och är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Det är en fri e-tidskrift (open access).