Margaretha Rossholm Lagerlöf
Margaretha Rossholm Lagerlöf. Foto: Andreas Rossholm

Margaretha Rossholm Lagerlöf har gjort betydande insatser för Stockholms universitet i sin gärning, inte minst för att främja viktiga tvärvetenskapliga initiativ inom humaniora. Hon har skapat curatorutbildningen, en flaggskeppsutbildning inom humanistisk fakultet, vid dåvarande Konstvetenskapliga institutionen, numera Institutionen för kultur och estetik. Denna utbildning har nu framgångsrikt utvecklats under 17 år och frambringat många internationellt framstående konstcuratorer.

Initierade Accelerator

Hon har varit en av initiativtagarna och den främsta drivande kraften inom universitetet i tillskapandet av Accelerator, en konsthall och ett mångvetenskapligt laboratorium, invigt vid universitetet i september 2019. Margareta Rossholm Lagerlöfs stora engagemang och djupa kunskap har spelat en avgörande roll, särskilt för att profilera och främja samtidskonsten i dess möte med vetenskapen vid Stockholms universitet.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Om medaljen

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Kleman och Åkerman övriga mottagare

Övriga mottagare är Johan Kleman, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi och Birgitta Åkerman, studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning. Läs mer om dem här

Utdelning i Stadshuset

Medaljerna delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 27 september 2019.