Anna Cullhed
Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Texten har titeln “Blonda själar: Johan Runius, maskulinitet, nation och genre i litteraturhistorien”.

Sedan 2004 ger Sällskapet för 1700-talsstudier ut årsboken “Sjuttonhundratal”. Den ska vara ett forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. Årsskriften är tvärvetenskaplig och ges ut i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.

Mansén medverkar

I årets tidskrift finns även en recension skriven av Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid institutionen, och en recension av boken Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850, med litteraturforskaren Jennie Nell som en av två redaktörer, en bok där flera forskare på institutionen medverkar.  

Mer om tidskriften på Sällskapet för 1700-talsstudiers hemsida.

Anna Cullhed och Elisabeth Mansén har under året tillsammans med kollegor från institutionens övriga ämnen skapat det tvärvetenskapliga forskningsområdet Portal 1700-tal.