Omslaget till antologin Control Culture. Foucault and Deleuze after Discipline.
Omslaget till antologin Control Culture. Foucault and Deleuze after Discipline, med Frida Beckman som redaktör.

I boken skriver elva forskare från Europa, USA och Australien om vad som har kallats samtidens kulturella logik: kontroll. Kontrollbegreppet som det förstås här har teoretiserats av de franska tänkarna Michel Foucault och Gilles Deleuze.

Olika uttryck undersöks

I de olika kapitlen undersöker författarna olika kulturella uttryck – litteratur, film, tv, musik – och hur dessa påverkas av och möjligen påverkar kontrollmekanismer i västvärlden idag.

Förutom att vara redaktör för boken har Beckman även skrivit ett inledningskapitel samt bidragit med en av analyserna.

Övriga medverkande författare

Neel Ahuja, Seb Franklin, Carin Franzén, Gregory Flaxman, Colleen Glenney Boggs, Colin Gardner, Gregg Lambert, Jeffrey T. Nealon, Paul Patton, och Cary Wolfe.