Adam Hjortén
Adam Hjorthén.

Adam Hjorthén, postdoktor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, har publicerat boken med titeln Cross-Border Commemorations Celebrating Swedish Settlement in America (University of Massachusetts Press, 2018).

I fokus för studien står två jubileer som starkt format minnet av svensk kolonialism, bosättning och emigration i Amerika: 1938 års Nya Sverige-jubileum och 1948 års Pionjärjubileum. Boken diskuterar betydelsen av dessa firanden i sin samtid, men också dess konsekvenser för dagens minnespraktiker, och visar hur en chauvinistisk historieförståelse fortsatt att dominera minnet av Nya Sverige-kolonin och svensk pionjärhistoria.

Omslag av Adam Hjorthéns bok
Omslaget av Adam Hjorthéns bok Cross-Border Commemorations Celebrating Swedish Settlement in America.

Brett spektrum av praktiker

Boken är influerad av teorier kring transnationella minnesprocesser, och bygger på studier av ett brett spektrum av praktiker: minnesplatser, monument och memorabilia, men också festivaler, delegationsresor och middagar. Den ingår i serien Public History in Historical Perspective och är utgiven av University of Massachusetts Press.

Adam Hjorthén är även affilierad forskare vid John F. Kennedy Insitute for North American Studies vid Freie Universität Berlin.