Omslaget av Peter Gillgrens nya bok Siting Michelangelo
Omslaget av Peter Gillgrens nya bok Siting Michelangelo. Spectatorship, Site Specificity and Soundscape, utgiven av Nordic Academic Press.

Michelangelos originalitet som konstnär ligger inte bara i idéer om perfektion och skönhet utan även i ett unikt förhållningssätt till den konstnärliga processen och det platsspecifika.

Michelangelos fresker i Sixtinska kapellet, skulpturerna i Medicikapellet och monumentet över Julius II bör ses som dramatiserande tillskott till miljöerna som de är avsedda för. Istället för att anpassas till och smälta in i sina omgivningar så interagerar konstverken med rummen, ceremonierna och musiken som fanns runtom dem. Konstnärens ofullbordade verk och egna skrifter pekar även de mot en estetik under ständig omförhandling, där begynnelsen förblir lika viktig som det färdiga verket.

Nytt och kritiskt perspektiv

Peter Gillgren undersöker Michelangelos konst så som tillkommen i en strävan att förändra och ompröva vad som redan fanns på plats. Han visar att det inte räcker med att se på konstverken i sig, utan att vi behöver förstå dem som förkroppsliganden av de platser och situationer som de är tillkomna för. Det är en nydanande och originell studie som ger ett nytt och kritiskt perspektiv på den konstvetenskapliga disciplinen.