Forum Romanum
Forum Romanum.

Rome and the Guidebook Tradition presenterar resultatet av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileums Fond. 

Den behandlar guideboken över Roms historia från medeltiden fram till tidigt 1900-tal. Guideboken som fenomen visar sig ha formats i Rom under den senare delen av medeltiden och tidiga renässansen.

Sabrinas Norlander Eliassons artikel har titeln “`Authors of degenerated Renaissance known as Baroque´. The Baedeker Effect and the Arts: Shortcuts to Artistic Appreciation in Nineteenth-Century Rome”.

Anna Bortolozzi skriver om “Architects, Antiquarians, and the Rise of the Image in Renaissance Guidebooks to Ancient Rome”.

Öppen tillgång

Boken är utgiven av det tyska förlaget De Gruyter med Anna Blennow, Göteborgs universiet, och Stefano Fogelberg Rota, Umeå universitet, som redaktörer.

Boken finns fri att läsa online genom öppen tillgång och alla artiklar kan laddas ner utan kostnad på förlagets hemsida.

Sabrina Norlander Eliasson och Anna Bortolozzi
Sabrina Norlander Eliasson och Anna Bortolozzi, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Norlander Eliasson och Bortolozzi 

Sabrina Norlander Eliasson är docent i konstvetenskap. Hon forskar på tidigmodern konst, historiska samlingar och socioekonomisk konsthistoria med särskild fokus på 1700-talets Rom. Norlander Eliasson ansvarar för och undervisar vid det internationella masterprogrammet i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet vid Institutionen för kultur och estetik. Hon handleder också studenter i uppsatsskrivning upp till forskarutbildningnivå.

Anna Bortolozzi är docent, lektor och pedagogisk studierektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon är specialist på barockens arkitektur. Anna Bortolozzi disputerade i arkitekturhistoria och teori vid Arkitekthögskolan i Venedig (IUAV) 2005.