Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Programmet ger fem berättelser som alla har med fontäner, och människorna bakom dem, att göra. En av dem behandlar Fontana di Trevi i Rom. Peter Gillgren ger både ett personligt och ett historiskt perspektiv utifrån sin forskning på renässans- och barock-konst.

Programmet finns på Sveriges radios hemsida.

Peter Gillgren forskar om renässansens och barockens konst och om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria. Han senaste bok kom 2017 och har titeln Siting Michelangelo.