Ljubica Miočević, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, fick Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete om 50 000 kronor för sin doktorsavhandling. Läs mer i tidigare artikel.

Elisa Rossholm, konstvetare vid institutionen, tilldelades Det Beskowska stipendiet om 50 000 kronor.

Om utmärkelserna på Kungl Vitterhetsakademiens hemsida.