I vår är det 25 år sedan folkmordet i Rwanda sattes igång, där cirka 800 000 människor dödades på hundra dagar. (Källa: Regeringskansliet). Den 7 april i år hölls en minnesceremoni i huvudstaden Kigali.

Temples of Memory är en minnesplattform med fotolitteratur - bilder samt texter skrivna av forskare, författare och journalister från olika länder.

Tanja Schults artikel finns att läsa på hemsidan för Temples of Memory.

Tanja Schult
Tanja Schult.

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor i konstvetenskap. Hon forskar på bildproduktion som en del av historiska processer. Hon har särskilt intresserad sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de har inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.