Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap. Foto: Björn Dalin
Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap. Foto: Björn Dalin

Projektet heter “Paradoxografi: Strindbergs sena verk” och undersöker texter som Ockulta dagboken, En blå bok, kammarspelen och flera andra. Ur denna undersökning framträder en ny, annorlunda bild av Strindberg, av en författare i vars texter konstnärlig integritet utmanas av administrativa diskurser. I centrum finns frågor om såväl konstnärlig form och språk, som frågor om medborgarskap, styrning, och samhälleliga villkor. 

Ett par texter ur Olssons arbete har just publicerats: i Strindbergiana. Trettiotredje samlingen, red. Cecilia Carlander 2018, återfinns “Skriftens tjänsteman: Strindbergs blå böcker”. Och i tidskriften Edda, nr 1 2019, analyseras Ockulta dagbokendenna artikel publiceras med open access och går att läsa här.