Nyheter

Alla Nyheter

 • Frida Beckman. Frida Beckman gäst i Expressens webb-tv 2019-12-06 Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid institutionen, talar om postmodernism i webb-tv-magasinet Kultur-Expressen.
 • Fredrik Krohn Andersson om kulturarvifiering av kärnreaktorer 2019-12-05 Fredrik Krohn Andersson, universitetslektor i konstvetenskap vid institutionen, har skrivit en artikel i nya antologin “Securing Urban Heritage. Agents, Access, and Securitization”.
 • Ulf Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap. Ulf Olsson presenterar en annan Strindberg 2019-12-04 Ulf Olsson, professor emeritus vid institutionen, öppnar en rad olika ingångar till ett av den svenska litteraturens viktigaste författarskap i nya boken “Paradoxografi: Strindbergs sena verk”.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet Fira humanioran den 17 december 2019-12-03 Dekan och vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre beskriver jubileumsåret och hälsar välkomna till Humanistiska fakultetens avslutande jubileumsfirande i Aula Magna den 17 december.
 • Julfika för studenter och anställda 2019-12-02 Den 12 december är det dags för institutionens årliga julfika. Varmt välkomna till Biblioteket (300) mellan 10 och 12 på en kopp kaffe och lite julstämning!
 • På tværs af Norden Magnus Öhrn redaktör för nordisk bok om barnlitteratur 2019-11-29 Magnus Öhrn, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är tillsammans med Yukiko Duke redaktör för en ny nordisk antologi som lyfter barn och ungas läsande i Norden.
 • Entrén till Institutionen för kultur och estetik på Frescativägen 24E. Öppet seminarium om flerspråkighet i samtida nordisk litteratur 2019-11-27 Välkommen till seminarium och mingel i vårt bibliotek, den 4 december, kl. 15.00–18.30.
 • Lydia Wistisen. Foto: Amanda Forssblad Lydia Wistisen redaktör för senaste Barnboken 2019-11-26 Lydia Wistisen, litteraturforskare och lärare vid Institutionen för kultur och estetik, är gästredaktör för Barnboken – Tidskrift för barnlitteraturforskning, på tema ”Pengar”.
 • Lydia Wistisen. Foto: Amanda Forssblad Lydia Wistisen i SVT:s Kulturnyheterna 2019-11-26 Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap, intervjuas om vilken roll pengar spelar i barn- och ungdomslitteratur, i Kulturnyheterna i Sveriges television.
 • Omslaget av The Opera Quarterlys temanummer Beyond the Performative Turn. Englund gästredaktör för The Opera Quarterly 2019-11-21 Axel Englund, litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, är gästredaktör för ett nytt dubbelnummer av The Opera Quarterly, Oxford University Press tidskrift för operaforskning.
 • Boel Hackman. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Boel Hackman är ny prefekt vid Institutionen för kultur och estetik 2019-11-20 –Det ska bli väldigt intressant att vara med om hur institutionen utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen, säger hon.
 • Objects Through Time 2019-11-18 Välkommen till ett samtal om kulturarv mellan konstnären Burçak Bingöl och Anna Källén docent i arkeologi. Arrangörer är Onur Çimen, Ellen Klintenberg Gedda och Yuying Hu, studenter vid institutionens masterprogram i Curating.
 • Peter Gillgren. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Peter Gillgren om kören i Sixtinska kapellet 2019-11-18 I en ny artikel skriver Peter Gillgren, professor i konstvetenskap, om körens framträdanden i Sixtinska kapellet i Rom, i huvudsak under den barocka eran.
 • Frida Beckman föreläste i USA 2019-11-13 Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, besökte härom veckan Arizona State University, Phoenix, där hon bland annat föreläste om Gilles Deleuze.
 • Om kulturarv och gränser i ny publikation 2019-11-13 Anna Källén, docent i arkeologi med inriktning mot kritiska kulturarvsstudier vid institutionen, är redaktör för den nya volymen Heritage and Borders. Den är publicerad i Vitterhetsakademiens konferensserie och finns fritt tillgänglig online.
 • Nytt forskningsprojekt om teater- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska 2019-11-08 Dirk Gindt, docent i teatervetenskap vid Stockholms universitet, ska belysa och analysera den rika teater- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska, så kallade cirkumpolära området.
 • Rebecca Brinch. Foto: Niklas Björling Ska forska om barnteatern och migrationen 2019-11-07 Rebecca Brinch, teatervetare vid institutionen, är med i det tvärvetenskapliga forskningsprojekt som ska undersöka hur en värld i rörelse och Sveriges mottagande av asylsökande barn gör avtryck i scenkonsten.
 • Andrea Kollnitz Flerårigt forskningsprojekt om surrealism 2019-11-06 Konstvetaren Andrea Kollnitz och filmvetaren Kristoffer Noheden ska undersöka surrealismens uttryck och mottaganden i Sverige från 1930 till 2000. Därmed skapar de den första omfattande forskningsstudien om surrealismen i Sverige.
 • Ulf Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap. Ulf Olsson om Strindberg i Bildningspodden 2019-11-05 Ulf Olsson, professor emeritus vid institutionen, gästar tillsammans med Alexandra Borg senaste avsnittet av Bildningspodden, som handlar om August Strindberg.
 • Miljonbelopp till forskning inom konst- och teatervetenskap 2019-11-05 Andrea Kollnitz, konstvetenskap, Dirk Gindt, teatervetenskap, och Rebecca Brinch, teatervetenskap, har beviljats forskningsmedel av Vetenskapsrådet.
 • Elisabeth Niklasson. Arkeologen Elisabeth Niklasson gästforskare vid institutionen 2019-11-04 Under november har Institutionen för kultur och estetik besök av gästforskaren Elisabeth Niklasson. Hon ska arbeta innanför satsningen på kulturarvsstudier som framtida ledande forskningsområde.
 • Detalj ur Louis Jean Despres, Gustav iii:s besök i Tivoli 1784. Foto: Bodil Beckman/Nationalmuseum Diplomati och musik under Gustaf III:s italienska resa 2019-11-01 Sällskapet Gustaf III bjuder i samband med sitt höstmöte in till en konsert och föreläsningar den 22 november. Från Institutionen för kultur och estetik medverkar litteraturforskaren Jennie Nell och teaterforskaren Magnus Tessing Schneider.
 • Elina Druker. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Elina Druker föreläste i Ulaanbaatar 2019-11-01 Elina Druker, professor i litteraturvetenskap, har den gångna veckan besökt Ulaanbaatar, Mongoliet. Där har hon föreläst om svensk barnlitteratur, och medverkat i workshops med forskare, lärare och bibliotekarier inom barnlitteratur.
 • Bild från ”Reminscent rhymes, and other verse”, (1911), Library of Congress. Rethinking Digital Cultural Heritage 2019-10-29 Välkommen till ett öppet seminarium om digitalisering och kulturarvssamlingar den 13 november i vårt auditorium.
 • Jacob Kimvall Jacob Kimvall föreläser vid Postmuseum 2019-10-28 Jacob Kimvall, lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, föreläser om graffitikonstens historia i New York och Stockholm vid Postmuseum den 6 november.
 • Detalj av omslaget till boken Kritik, den tredje delen i Henry Parlands Skrifter. Henry Parlands kritik i ny bok 2019-10-28 Nu har Kritik, den tredje delen i Henry Parlands Skrifter publicerats, både som bok och i digital form (fritt tillgänglig). Redaktör är Per Stam, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
 • Studenter i teknisk konstvetenskap instrueras av Marco Cardinali. Foto: Roland Fredriksson Masterstudenter med och undersökte centralt verk i universitetets konstsamling 2019-10-28 Studenter från institutionens masterprogram i konstvetenskap, teknisk konstvetenskap och konstmuseet, var med när en grupp experter specialiserade på Bruegel den äldre undersökte målningen ”Överfallet”.
 • Annelie Drakman. Forskningsprojekt om vetenskapens glädje till Institutionen för kultur och estetik 2019-10-21 Idéhistorikern Annelie Drakman har fått medel om 2 186 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond för ett forskningsprojekt.
 • Isabelle Ståhl Ny essä av Isabelle Ståhl 2019-10-18 Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit essän “Drogprotokollen: Walter Benjamin och haschet” i bildningsmagasinet Anekdot.
 • Brev från Tove nu på engelska 2019-10-18 Den engelska översättningen av Boel Westins och Helen Svenssons samling “Brev från Tove Jansson” ges ut i Storbritannien i höst och nästa år i USA.
 • Foto: Niklas Björling Sen anmälan till VT20 öppnar 13 december 2019-10-17 Den 15 oktober var sista anmälningsdagen till vårterminen 2020. Men från och med den 13 december ges en ny chans att söka till en del av vårens kurser vid Institutionen för kultur och estetik.
 • Öppna evenemang i digital humanvetenskap 2019-10-17 Den 7 november arrangeras en konferens i digital humanvetenskap vid Stockholms universitet med Richard Grusin och Peter-Paul Verbeek som huvudtalare. Dagen efter håller Gruisin en öppen föreläsning. Båda evenemangen är öppna för alla intresserade.
 • Sara Danius Till minne: Sara Danius 2019-10-12 Litteraturvetaren Sara Danius, Stockholm, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 57 år. Närmast anhöriga är sonen Leo, modern Anna jämte syskonen med familjer.
 • © ® The Nobel Foundation Forskarna om Nobelpriserna i litteratur 2019-10-11 Litteraturvetarna Daniel Pedersen och Krzysztof Bak, båda vid Institutionen för kultur och estetik, kommenterar 2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur.
 • Omslaget av årsboken Strindbergiana Cecilia Carlander redaktör för årsboken Strindbergiana 2019-10-10 Cecilia Carlander, lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är redaktör för Strindbergssällskapets årsbok Strindbergiana. I årets publikation deltar Hilda Jakobsson och Tobias Dahlkvist, litteraturvetare respektive idéhistoriker vid institutionen, med texter.
 • Slåtteröl på Svartsjö slott av Per Hilleström, föreställande en folkfest vid Svartsjö omkring år 1780. Tavlan finns på Nordiska museet. 1700-talets rum och platser 2019-10-09 Den 10-12 oktober hålls konferensen “1700-talets rum och platser” på Kristinehovs Malmgård i Stockholm.
 • Erik Wallrup. Foto: Rosa Maria Lupo. Erik Wallrup ny docent i musikvetenskap 2019-10-09 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Erik Wallrup, som har antagits till docent i musikvetenskap.
 • Läs konstvetenskap med start i november 2019-10-08 Läs Kulturarv i globalt perspektiv eller Postcolonial approaches i höst. Båda dessa masterkurser i konstvetenskap håller öppet för sen anmälan till höstterminen 2019.
 • Anežka Kuzmičová Anežka Kuzmičová Sveriges mest citerade humanioraforskare 2019-10-08 Anežka Kuzmičová, litteraturforskare vid institutionen, toppar tidskriften Fokus lista över humanioraforskare i Sverige som citerats flitigast i internationella tidskrifter.
 • Ny experimentell handskriven Art Book i serien la ptit’ édit’ livres uniques 2019-10-04 Ett konst-poesiprojekt av litteraturforskaren Anders Hallengren och konstnären Madlen Herrström har resulterat i en ny handskriven Art Book för utställning nu i höst.
 • Omslaget till The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern European Literature Ny bok om litterär flerspråkighet 2019-10-02 Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit ett kapitel i en by bok om litterär flerspråkighet, utgiven vid Routledge 2019.
 • Om scenkostymer i ny antologi 2019-10-01 Petra Dotlačilová, doktorand i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är tillsammans med Hanna Walsdorf, Leipzigs universitet, redaktör för nya boken “Dance Body Costume”.
 • Annika Berg om allmän rösträtt i tidskriften Arbetarhistoria 2019-09-26 Annika Berg, docent och lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, medverkar med en text i senaste numret av tidskriften Arbetarhistoria, utgiven av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Margaretha Rossholm Lagerlöf. Foto: Andreas Rossholm Margaretha Rossholm Lagerlöf får medalj av rektor 2019-09-25 Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor emerita i konstvetenskap, är en av tre som tilldelas Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band.
 • Omslaget till Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv. (Albert Bonniers Förlag, 2019). Om märkvärdiga svenska kvinnor i ny bok 2019-09-24 Litteraturvetarna Maria Andersson, Boel Hackman och Boel Westin samt teatervetaren Hélène Olsson medverkar med artiklar i den nya boken Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv.
 • Månadens alumn vid Stockholms universitet 2019-09-24 De har drivit en nationell kampanj mot näthat, skrivit och läst sagor för förskolebarn och räddat en nedläggningshotad tv-serie. När Maria Wimans elever började göra saker på riktigt fick undervisningen ett lyft. Hon har de senaste åren fått flera utmärkelser och blev nyligen utsedd till Sveriges bästa lärare. Idag jobbar hon som högstadielärare i svenska och SO.
 • Bokmässans programblad 2019. Foto: Niklas Maupoix Forskare från institutionen på bokmässan 2019-09-23 Flera litteraturvetare och en idéhistoriker från Institutionen för kultur och estetik deltar i evenemang vid bokmässan i Göteborg.
 • Ny artikel av Tiina Rosenberg 2019-09-20 Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, diskuterar det performativa genombrottet för kvinnor som bär hijab i mode, politik och offentlighet i en ny artikel i NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.
 • Illustration by Mariusz Stawarski. Call for Papers: Revolutions in Reading 2019-09-20 Det här är Call for Papers för konferensen Revolutions in Reading: Literary Practice in Transition, i Aula Magna vid Stockholms Universitet den 24-26 August, 2020.
 • Rikard Hoogland i Kulturnyheterna om robotar i scenkonst 2019-09-18 Robotar blir allt vanligare på teaterscenerna, både i Sverige och utomlands. Rikard Hoogland, docent och lektor i teatervetenskap vid institutionen, intervjuas om fenomenet i SVT:s Kulturnyheterna.
 • Foto: Eva Frykevall ’Rousseaus lyriska scener’ på 1700-talets vis 2019-09-17 Studenter och anställda vid Stockholms universitet får 20% rabatt till forskargruppen Performing Premodernitys produktion 'Rousseaus lyriska scener' på den historiska barockteatern Confidencen den 24-25 september.
 • Rektor Astrid Söderbergh Widding klipper bandet och inviger Accelerator tillsammans med Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator, och Magnus Huss, Akademiska hus. Foto: Jens Lasthein/Stockholms universitet. Accelerator – universitetets konsthall invigd 2019-09-08 Efter omfattande ombyggnation har ett underjordiskt före detta laboratorium förvandlats till konsthallen Accelerator. Invigningsverket ”This progress” av Tino Sehgal låter besökarna möta lokalerna utan objekt, men ändå fulla av konst.
 • Peter Kostenniemi vid utdelningen av stipendiet från Marta Sandwall-Bergströms Författarfond. Peter Kostenniemi mottog stipendium från Marta Sandwall-Bergströms Författarfond 2019-09-06 Peter Kostenniemi, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tog härom dagen emot sitt forskarstipendium från Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond vid en ceremoni på Svenska barnboksinstitutet.
 • Per Israelson Per Israelson på konferens om digital kultur 2019-09-05 Per Israelson, litteraturforskare vid Institutionen för kultur och estetik, presenterar sin forskning om den postdigitala serien vid konferensen “Digital kultur, digital estetik” i Trondheim den 10 september.
 • Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Nolin om urbana gröna kulturarvsmiljöer 2019-09-05 Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit ett kapitel i nya boken “Heritage and Sustainable Urban Transformations: Deep citites”, utgiven vid förlaget Routledge.
 • Detail from the “Balloon-Prospect” image, featured in Thomas Baldwin’s Airopaidia (1786). Cultural Transfer, Mobility and Process during the Long Eighteenth Century 2019-09-02 Portal 1700 vid Institutionen för kultur och estetik bjuder in till workshop öppen för alla. Det blir två gästföreläsningar och en paneldebatt.
 • Detalj av omslaget till The Moment Is Now, med Anders Hallengren som redaktör. Ny bok om Carl Bernhard Wadström 2019-08-30 Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är redaktör för en bok om Carl Bernhard Wadströms kamp mot slaveriet i slutet av 1700-talet.
 • Del av omslaget till New Directions in Philosophy and Literature, utgiven vid Edinburgh University Press 2019. Ny bok om litteratur och filosofi idag 2019-08-23 I den nya boken New Directions in Philosophy and Literature undersöks relationerna mellan litteratur och filosofi idag. Med anledning av det hålls ett öppet symposium med boksläpp i vårt bibliotek den 18 oktober.
 • Foto: Janne Kulosaari 500 litteraturforskare samlades i Stockholm 2019-08-19 Institutionen för kultur och estetik var med och arrangerade en av världens största forskarkonferenser om barn- och ungdomslitteratur den 14-18 augusti.
 • Joakim Tillman, professor i musikvetenskap. Joakim Tillman ny professor i musikvetenskap 2019-08-19 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Joakim Tillman som har utsetts till professor i musikvetenskap.
 • Jacob Kimvall Jacob Kimvall om graffitimålningen i Rågsved i Aftonbladet TV 2019-08-15 Jacob Kimvall, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, intervjuades i Aftonbladet TV om den av misstag övermålade graffitimålningen i Rågsved.
 • Lydia Wistisen om kultromanen 491 2019-08-14 Lydia Wistisen, litteraturforskare vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit en essä om Lars Görlings kultroman 491 i Finsk Tidskrifts senaste nummer.
 • Omslaget till boken Ingmar Bergman mellan teori och praktik. Helander redaktör för ny bok om Bergman 2019-08-13 Karin Helander, professor i teatervetenskap Institutionen för kultur och estetik, är redaktör för en ny antologi om Ingmar Bergmans konstnärskap och betydelse för svenskt konst- och kulturliv.
 • Nya perspektiv på ekokritik 2019-08-12 Ingemar Haag, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av redaktörerna för nya antologin “Perspectives on Ecocriticism Local Beginnings, Global Echoes”.
 • Isabelle Ståhl. Förord av Ståhl i svensk utgivning av Benjamin 2019-08-05 Walter Benjamins “Om hasch” ges för första gången i sin helhet ut på svenska i översättning av Linnéa Deurell. Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit förordet.
 • Magnus Öhrn. Magnus Öhrn i Studio Ett 2019-06-29 Magnus Öhrn, docent och lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, gästade nyhetsmagasinet Studio Ett i Sveriges radio P1 för att tala om högläsning för barn.
 • Delta i Prideparaden med "Academic Pride" 2019-06-24 Delta i årets Prideparad med Stockholms universitet och Studentkåren under parollen ”Academic Pride”. Samtliga studenter och anställda är välkomna att delta tillsammans med familj och vänner.
 • Samarbetsavtal mellan Dramaten och Stockholms universitet firas med billiga biljetter. Teatervetenskapen samarbetar med Dramaten 2019-06-19 Kursen Samtida scenkonst som inleder Kandidatprogrammet i teatervetenskap och Teatervetenskap I samarbetar i höst med Dramaten.
 • Omslaget av Bebyggelsehistorisk tidskrift nummer 76 Konstvetare redaktörer för senaste Bebyggelsehistorisk tidskrift 2019-06-17 Fredrik Krohn Andersson och Catharina Nolin är redaktörer för ett nytt nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift.
 • Linn Holmberg Linn Holmberg utsedd till Pro Futura-forskare 2019-06-14 Linn Holmberg, forskare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, har antagits till Pro Futura-programmet, en internationell spetsforskningssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Sabrina Nolander Eliasson. Foto: Anekdot Sabrina Norlander Eliasson i Bildningspodden 2019-06-12 Sabrina Norlander Eliasson, docent och lektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, gästar senaste avsnittet av Bildningspodden, som handlar om rokoko.
 • Jonas Eklund. Jonas Eklund i podden Allt du velat veta 2019-06-11 Jonas Eklund, nyligen disputerad i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är gäst i det senaste avsnittet av podcasten Allt du velat veta.
 • Rousseau and Aesthetic Experience: Art – Nature – Politics 2019-06-04 Den 6-9 juni arrangerar Jennie Nell, litteraturforskare, och Maria Gullstam, doktorand i teatervetenskap, båda verksamma vid institutionen, en internationell konferens om Rousseau och estetiken.
 • Per Olof Mattsson Per-Olof Mattsson får Nexø Fondens pris 2019-06-04 Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tilldelas Nexø Fondens pris. Han får det för sin bok “Martin Andersen Nexø - den nordiska arbetarlitteraturens pionjär”.
 • Isabelle Ståhl. Isabelle Ståhl i Sveriges radios Morgonpasset 2019-06-03 Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, talade om sin forskning i programmet Morgonpasset i Sveriges radios P3.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
Lördag-söndag STÄNGT

Besöksadress
Institutionen för kultur och estetik
Frescativägen 22B-26
Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 106

Arkivfunktion
registrator.ike@su.se

Användbara kontaktuppgifter

Krishantering
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube