Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Ordinarie arbetsmiljöombud vid Institutionen för kultur och estetik

Ersättare vid Institutionen för kultur och estetik

Huvudskyddsombud

Vid universitetet finns fyra huvudskydsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera.

Huvudskyddsombuden vid campus Frescati är:
Eva Anderberg, Lärarförbundet, tfn 08-120 767 02, eva.anderberg@isd.su.se
Lisbeth Häggberg, Fackförbundet ST, tfn 08-16 20 00 (vx), lisbeth@st.su.se
Mona Hverven, Saco-S, tfn 08-120 766 39, mona.hverven@mnd.su.se