Protokoll från institutionsstyrelsens möten publiceras längst ner på sidan.

Kallelse med dagordning och bilagor skickas ut till ledamöterna en vecka innan mötet. Då ska ärenden med eventuella underlag ha inkommit till sekreteraren och prefekten.

Sammanträdesdatum för institutionsstyrelsen, vårterminen 2020

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 15 april
 • 3 juni

I styrelsen ingår:

 • Boel Hackman (prefekt) 
 • Maria Andersson, litteraturvetenskap
 • Anna Dahlgren, konstvetenskap
 • Jacob Derkert-Rosenberg, musikvetenskap
 • Karin Dirke, idéhistoria
 • Malin Hedlin Hayden, konstvetenskap
 • Ingemar Haag, litteraturvetenskap
 • Barbro Sigfridsson, teatervetenskap
 • Meike Wagner, teatervetenskap
 • Emma Lennström, TA-personal
 • Torbjörn Wilson, TA-personal
 • Doktorandrepresentant
 • Studentrepresentant

Gruppsuppleanter lärare/forskare

(inträder i följande ordning)

 • Annika Berg, idéhistoria
 • Catharina Nolin, konstvetenskap
 • Dirk Gindt, teatervetenskap

Gruppsuppleant TA-personal

 • Joanna Bong Lindström, TA-personal