Följande riktlinjer är ämnade att komplettera och skärpa den centrala mötes- och resepolicyn vid Stockholms universitet. Riktlinjerna tar fasta på miljöaspekter av resande i tjänst. För regler vad gäller ekonomi, bokning och andra delar av resandet, var vänlig kontakta aktuell instans.

Överväg webbmöten, telefon – och/eller videokonferens som ett alternativ till resa.

  • Resor inom landet bör i möjligaste mån ske med tåg.
  • Överväg resa med tåg även till närliggande länder med bra tågförbindelser (till exempel Norge och Danmark)
  • Överväg resa med miljövänlig båt då detta är ett lämpligare alternativ till flyg än vad tåg är (till exempel Gotland och Finland).
  • Använd kollektivtrafik inom Storstockholm samt vid vistelser på andra platser där det finns ett fungerande kollektivtrafiksystem.
  • Undvik i möjligaste mån taxiresor. Om taxiresa är enda alternativet välj då miljötaxi.
  • Undvik mellanlandningar vid flygresor inom Europa.
  • Använd i möjligaste mån kollektivtrafik vid resor till och från flygplatser.
  • Vid konferens välj boende nära mötes- eller konferenslokalen. För mer information och tips om ett miljövänligare resande se: ”Ett miljövänligare resande”.
  • Se även den generella rese- och mötespolicy som gäller alla anställda vid Stockholms universitet. Länk nedan, under "Relaterade länkar".