Manne Siegbahnhusen från ovan
Institutionen för kultur och estetik ligger i Manne Siegbahnhusen på Campus Frescati. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Institutionen för kultur och estetik bildades den 1 januari 2015 som en sammanslagning av tre institutioner: Institutionen för konstvetenskap, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Institutionen för musik- och teatervetenskap. Det är den största institutionen vid den Humanistiska fakulteten.

Institutionen samlar ungefär 1000 studenter fördelade på de olika ämnena. Utöver detta finns ett femtiotal aktiva doktorander. Det är cirka 150 anställda vid institutionen, forskare, lärare och teknisk och administrativ personal.

Om byggnaderna

Manne Siegbahnhusen ritades av arkitekten Gustav Holmdahl (1879-1958) och invigdes 1936. Samma år tilldelades Manne Siegbahn en professur i experimentell fysik, och Kungliga Vetenskapsakademien beslutade om att grunda ett institut med honom som föreståndare. Manne Siegbahnlaboratoriet (MSL) var en verksamhet inom Fysikum som bedrev forskning och utveckling inom acceleratorfysik. I byggnaden fanns tidigare en cyklotronanläggning. Huset byggdes genom medel från Kungliga Vetenskapsakademien som privatbostad till Manne Siegbahn, och var också en del av Manne Siegbahninstitutet. Manne Siegbahn fick Nobelpriset i fysik 1924 för sina röntgenspektroskopiska upptäckter och forskningar. 

Granne med Accelerator

Idag är husen alltså hemvist för Institutionen för kultur och estetik. Hitta till oss

På Frescativägen 22 huserar restauranten Fakultetsklubben Manne Siegbahn, som är öppen för alla anställda vid universitetet genom medlemskap.

Sedan 2019 är det tidigare underjordiska laboratoriet ombyggt till utställningssalar för konsthallen Accelerator, vars verksamhet är en del av Stockholms universitet.