Undervisningen består av fältstudier och exkursioner i Rom och andra delar av Italien, samt föreläsningar och seminarier. Fokus ligger på studiet av konstverk, monument och stadsbyggnad in situ, där historiska lager, materiella egenskaper och rumslig placering blir viktiga aspekter av verken.

Under kursen får du träna dig i att vid verkbeskrivning och analys tillämpa adekvat konstvetenskaplig terminologi och aktivt ta ställning till relevant källmaterial. Väsentligt är också att kunna relatera verk och miljöer till topografiska, sociala, religiösa och politiska sammanhang och förändringar, samt till de historiografiska och museala kontexter de skrivits in i.

Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Rom. Uppgifter beträffande boende- och stipendiemöjligheter lämnas av Institutet. Antalet platser på kursen är mycket begränsat.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i konstvetenskap, Engelska 6 samt Svenska 3.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod. Nästa kurstillfälle är höstterminen 2020 och ansökningsperioden är 16 mars - 15 april.

Läs mer och länk till ansökan i universitetets webbkatalog.

Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering till ansökan. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar var god se antagning.se) och även gärna sändas med e-post direkt till studievägledaren, var god se adress nedan. Vänligen observera att detta dokument måste finnas uppladdat på antagning.se respektive insänt till studievägledaren.

Kontakt

Frågor om kursens innehåll hänvisas till universitetslektor Sabrina Norlander Eliasson vid Institutionen för kultur och estetik: sabrina.norlander.eliasson@arthistory.su.se

Studievägledare är Richard Carlsén: richard.carlsen@su.se.

Frågor om boende- och stipendiemöjligheter hänvisas till Stefania Renzetti vid Svenska Institutet i Rom: renzetti@isvroma.org

Svenska institutet i Rom: isvroma.it/