Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se​, alternativt universitetslektor Fredrik Krohn Andersson, tel. 08-16 34 20 eller e-postadress fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se.

Läs mer och länk till ansökan i universitetets webbkatalog.