IDA 2024

Konferens

Startdatum: onsdag 24 april 2024

Tid: 09.00

Slutdatum: fredag 26 april 2024

Tid: 17.30

Plats: Aula Nod, Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12, Kista

Välkommen att delta i 22nd International Symposium on Intelligent Data Analysis. Konferensen genomförs på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

AI, neurala nätverk, statistiskt lärande och naturlig språkbehandling är några av de ämnen som avhandlas på IDA 2024. Inbjudna talare är Dimitrios Gunopulos, National and Kapodistrian University of Athens, Dino Pedreschi, University of Pisa, och Danica Kragic, KTH.

Konferensen har tre spår med separata deadlines för bidrag:

  1. Research track, deadline 17 november 2023
  2. PhD forum track, deadline 18 februari 2024
  3. Industrial challenge track, deadline 31 januari 2024

Mer info på konferensens webbplats