”Det blir mycket verklighetsanknytning med mig som handledare”

Som CIO på Freja eID och med lång erfarenhet som IT-konsult bidrar Dragoljub Nesic med kunskap från näringslivet till studenterna på DSV.

Det var kärlek vid första ögonblicket för Dragoljub Nesic 1984 när han fick sin första dator. Nu för han vidare sin entusiasm till DSV:s studenter.

Dragoljub Nesic Foto: Carina Bergholm
Dragoljub Nesic, CIO på Freja eID och lärare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. Foto: Carina Bergholm

Vad ledde dig till att vid sidan av dina uppdrag i näringslivet arbeta som universitetslärare?
– Jag har varit sugen på akademin en längre tid. Tycker om att läsa forskningsartiklar. Blev i min ungdom antagen till UCLA som forskarstudent men stannade i Sverige i stället.  Är generellt nyfiken och älskar allt inom IT-området. Just nu är jag inne på kvantdatorer. Tycker om att handleda och förmedla mitt intresse för vad man kan göra idag och kanske skulle kunna göra i framtiden, säger Dragoljub Nesic.

Vad är roligast hittills med att vara lärare på DSV?
– Den största kicken är att förmedla min erfarenhet, efter 31 år i branschen, till unga människor som visat intresse för IT genom att välja den här utbildningen. Här finns framtiden. Ju fler intresserade vi kan utbilda och vägleda, desto större konkurrenskraft har Sverige framöver. Det är viktigt att framhålla vikten av att experimentera och vara nyfiken, ifrågasätta, lyckas och misslyckas. Jag handleder examensarbeten och studenterna här på DSV är väldigt motiverade och vill bil färdiga i tid.

Det är viktigt att framhålla vikten av att experimentera och vara nyfiken, ifrågasätta, lyckas och misslyckas

Vilka fördelar ser du med din erfarenhet från näringslivet?
– Jag har lång erfarenhet av att arbeta ”hands-on” och vet hur man styr upp projekt från ax till limpa. Det är lätt att det spretar iväg. Jag har vana att coacha från utvecklingsavdelningen på Freja eID, där jag under femton års tid anställt nyutexaminerade som vill lära sig. Där får de testa och lära, det är inte så uppstyrt. Inom industrin går det snabbt. Vissa projekt lanseras på några månader. En del saker fungerar, andra inte. 

– Det blir mycket verklighetsanknytning med mig som handledare. Jag gillar att bygga saker som faktiskt gör något på riktigt. Sedan hoppas jag kunna förmedla den erfarenhet jag har inom utveckling, att jag har varit konsult i många år och sett hur andra kulturer jobbar och hur IT fungerar – och inte – och vad som är praktiskt möjligt. Jag brukar säga att jag arbetat på alla kontinenter utom Antarctica.

Fakta om Dragoljub Nesic
Civilingenjör inom data vid Universitetet i Belgrad. MBA från Warwick Business School. Över 30 års erfarenhet av analys, design och utveckling av datasystem samt marknadsföring och affärsutveckling av IT-säkerhetssystem.

Är Chief Information Officer, CIO, utvecklingschef och driftchef på Freja eID. Arbetar som adjungerad lärare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Uppdrag som styrelseledamot i Aquitaine Holding AB och dess dotterföretag. Styrelseledamot i Crestina AB. Uppdrag som styrelseledamot i företag inom Freja eID Group-koncernen.
Dragoljub Nesic

Text: Carina Bergholm