Våra utbildningar

Vi utbildar lärare inom ämnena matematik, biologi, fysik och kemi. Institutionen erbjuder också magister-, masterprogram, utbildning på forskarnivå samt fristående kurser.

Hitta din utbildning

Sen anmälan

Har du missat att anmäla dig till hösten 2021? Vissa av våra program och kurser är öppna för sen anmälan från den 16 juli.

Sen anmälan

Länkar till våra program- och kurssidor med mer specifik information  hittar du längst ned på denna sida.


 

Grundlärare för årskurs 4-6

Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Programmet ger dig den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år.  Du får goda kunskaper inom ämnen där läsande och skrivande samt elevers lärande i matematik står i centrum. Läs mer om:

Utbildning till grundlärare

 


 

Ämneslärare i matematik, naturvetenskap och teknik

Foto: Victor Gårdsäter
Foto: Victor Gårdsäter

För att bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen studerar du först dina ämnen på ett kandidatprogram. Därefter kan du ansöka till KPU för att bli lärare.

Om du redan har ämnesstudierna inom matematik och naturvetenskapliga ämnen så kan du vara behörig att söka direkt till KPU, Ämneslärarutbildning med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik. Läs mer om:

Utbildning till ämneslärare


 

Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU

Om du redan har ämnesstudierna inom matematik och naturvetenskapliga ämnen så kan du vara behörig att söka direkt till KPU, Ämneslärarutbildning med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik. Läs mer om:

Utbildning till ämneslärare via KPU


 

Magister och masterprogram

Lärare och elever. Foto: Victor Gårdsäter
Foto: Victor Gårdsäter

Vi erbjuder magister- och masterprogram i matematikämnets didaktik samt magister- och masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik för dig som är verksam lärare eller som arbetar med matematiskt alternativt naturvetenskapligt lärande i andra sammanhang.

Programmen ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Det går att göra en sen anmälan till programmen från den 16 juli 2021.

Magister- och masterprogram i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 
Foto: Victor Gårdsäter
Foto: Victor Gårdsäter

Grundnivå

Institutionen erbjuder  fristående kurser både för dig som redan är lärare och för dig som är intresserad av lärande i matematik och naturvetenskap.

Avancerad nivå

Våra fristående kurser på avancerad nivå ger dig möjlighet att komplettera din utbildning på kandidat-, magister- och masternivå. Kurserna kräver vissa förkunskaper, dessa definieras i kursplanen för varje kurs. Studier på avancerad nivå kräver dock alltid utbildning på grundnivå som omfattar minst 120 högskolepoäng.

Kurser för VFU-handledare

Stockholms universitet erbjuder kurser som är speciellt framtagna för dig som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildningarna. Se:

VFU-handledare

Institutionens aktuella kursutbud finns längst ner på sidan under fliken "Våra program och fristående kurser".

 
Grupp av studenter. Foto: Victor Gårdsäter
Foto: Victor Gårdsäter

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har utbildning på forskarnivå i två ämnen, matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Lärarutbildningen är påbyggbar så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. En del av våra kurser på forskarutbildningen kan ges till licentiander och doktorander vid andra institutioner och lärosäten.

Läs mer om:

Utbildning på forskarnivå vid MND

 

Vill du som är lärare fördjupa dig eller kanske bredda dig i frågor om undervisning och lärande i matematik eller naturvetenskap?

Du kan läsa kurser som fördjupar din professionskunskap och som är direkt användbara i skolundervisningen eller i förskoleverksamhet men som också kan utgöra en grund för fördjupade studier i matematikämnets didaktik respektive naturvetenskapsämnenas didaktik. Läs mer om:

Matematikämnets didaktik

Naturvetenskapsämnenas didaktik

På denna sida

Hitta din utbildning