Dags att söka - Utbyte HT 2024 inom Europa

Studenter vid institutionen för mediestudier kan ansöka om nominering till utbytesplatser inom Europa, genom institutionens Erasmus+ och Nordplus utbytesavtal.

Utlysning av utbytesplatser via IMS för utbyte HT 2024 INOM Europa

 

STUDERA UTOMLANDS

Studenter vid institutionen för mediestudier kan ansöka om nominering till utbytesplatser inom Europa, genom institutionens Erasmus+ och Nordplus utbytesavtal. Utbytesstudier innebär garanterat stipendium under utbytesstudierna samt möjlighet att söka CSN.

Institutionen för mediestudier har utbytesavtal med universitet i Europa som du kan söka till (tidigast) under din andra termin av studier. Du ska ha minst 30 hp i våra ämnesområden vid ansökningstillfället och minst 60 hp när du reser ut. Att läsa en termin utomlands är en fantastisk upplevelse och du ansöker om att tillgodoräkna dig studierna i din examen från Stockholms universitet efter avklarat utbyte!
Information om behörighetskrav, avtalsportal för att söka efter platser samt kompletterade och PDF-fil med utbytesavtal samt ansökningsportalen finns på IMS hemsida under utbildningsfliken: Du hittar det här

Erasmus+ (Europa) & Nordplus (Norden) 
Ansökan öppnar: 1/3 -2024 och stänger 25/3-2024

Ta del av informationen på vår hemsida först och kontakta sedan utbyteskoordinator för eventuella frågor!
Birgitta Fiedler, Utbyteskoordinator
Institutionen för mediestudier
Stockholms universitet
E-post: exchange@ims.su.se