Ny forskning om våld och extremism i svensk press

Det som medierna väljer att fokusera på lägger grunden för den världsbild vi får och påverkar i förlängningen politikernas agenda. Ester Pollack, professor emerita i journalistik vid Stockholms universitet, presenterar forskningsresultat kring våld och extremism i svensk press under åren 1990-2019. Se hela inspelningen.

Pollack är en av forskarna som medverkar i "Det svenska tillståndet - en antologi om brottsutvecklingen i Sverige". Inspelat den 5 maj 2022 på Piperska muren i Stockholm.