Nytt temanummer av Nordicom Review utforskar demokratiska utmaningar i den digitala offentligheten

Digitala förändringar inom dagens globala mediesystem har fått betydande konsekvenser för demokratin och den politiska debatten. Sociala medier spelar en allt större roll för politiskt deltagande, särskilt bland unga, och digitala plattformar har förändrat spelreglerna för hur politiska partier arbetar strategiskt för att mobilisera väljare och nåt ut med sina budskap.

Nytt temanummer av Nordicom Review har publicerats. Foto: © Adobe Stock
Redaktörer för det nya temanumret av Nordicom Review är Andreas Widholm och Mattias Ekman, båda forskare vid Institutionen för mediestudier. Foto: © Adobe Stock


Ett nytt temanummer av tidskriften Nordicom Review tar upp dessa utmaningar med fokus på hur de kan förstås i termer av "digital desintegration" i de nordiska länderna. Redaktörer för temanumret är Andreas Widholm och Mattias Ekman, båda forskare vid IMS. I åtta artiklar analyseras digital desintegration utifrån olika teoretiska perspektiv och medologiska angreppssätt.

– Digital desintegration är ett mångbottnat begrepp, och belyser hur digitala teknologier bidrar till ett mer polariserat språkbruk, försvagad social sammanhållning, minskad tillit till journalistiken och demokratins institutioner, samt en uppluckring av gränser mellan samhällets olika aktörer, framförallt i sociala medier, säger Andreas Widholm. 
 

Tre forskningsteman

Artiklarna i temanumret är uppdelade i tre delar. Den första delen sätter fokus på politisk kommunikation och förändrade kampanjstrategier för att nå ut till väljare under val. Studierna belyser bl.a. implementering av datadrivna kampanjer, populistiskt språkbruk, och utvecklingen av politiserade nyhetskanaler.  

Temanumrets andra del utgår från ett medborgarperspektiv, och utforskar polarisering mellan användare på Twitter/X, nyhetsdelningsmönster och ”motoffentligheter” inom den alternativa mediesfären, och unga medborgares syn på självcensur och politiskt deltagande i sociala medier.

Den tredje delen är inriktad på nyhetsjournalistik med fokus på källanvändning samt demokratiska utgångspunkter för moderering av läsarkommentarer. 

– Artiklarna bidrar med ny kunskap om den medietekniska utvecklingens betydelse för demokratin, och presenterar nya teoretiska utgångspunkter kring hur vi kan förstå digital desintegration, både inom och utanför de nordiska länderna, säger Mattias Ekman. 

Widholm och Ekman sammanfattar temanumrets viktigaste bidrag i introduktionsartikeln: "Democracy and digital disintegration: Platforms, actors, citizens".

Ekman och Widholm bidrar också till temanumret genom en studie av politiserade nyheter under den svenska valrörelsen. Artikeln har titeln: "Political communication as television news: Party-produced news of the Sweden Democrats during the 2022 election campaign". 

Nytt temanummer av Nordicom Review

"Democracy and digital disintegration: Platforms, actors, citizens" 

"Political communication as television news: Party-produced news of the Sweden Democrats during the 2022 election campaign"