Paula von Wachenfeldt i intervju om klädselns roll för samhälle och människa

I förra veckan intervjuades Paula Von Wachenfeldt, docent i modevetenskap, Stockholms universitet, om "Kläder på kontoret" i Nio–Fem-podden av Lars Carlén, Tjänstemäns och akademikers arkiv. Intervjun kom att spänna över klädselns stora roll för samhälle och människa och varför det är viktigt att studera den.

Paula von Wachenfeldt och Lars Carlén, TAM-Arkiv. Foto: TAM-Arkivs podcast Nio till fem.
Docent Paula von Wachenfeldt, Stockholms universitet, och Lars Carlén, Lars Carlén på Tjänstemäns- och Akademikers arkiv, TAM-Arkiv. Foto: TAM-Arkivs podcast Nio till fem.
 

Nio-fem-podden: Kläder på kontoret
 

Läs mer i Nio-fem-bloggen