Redaktioner är ofta rädda för att rapportera om självmord

Den vanligaste onaturliga dödsorsaken i Sverige är självmord, men många redaktioner är ofta försiktiga i sin rapportering om suicid. – Det är fortfarande ett tabubelagt ämne som många känner en rädsla för att närma sig – och så även media, säger forskaren Michael Westerlund, som är verksam vid Stockholms universitet samt Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), i en intervju med SVT den 10 november.

OBS! Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Carina Andreasson © Mostphotos
OBS! Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. GENREBILD. Foto: Carina Andreasson © Mostphotos

PUBLICERAD: 16 november 2022
UPPDATERAD: 29 mars 2023
 

SVT: Självmord överlägset vanligast – men syns minst i media


Enligt Michael Westerlund har självmord varit, och är än idag ett tabubelagt ämne som det är svårt att prata om.

– Sen har de ju liksom också kommit de här tankarna om att det är farligt att prata om självmord – att andra kan gå och göra det. 

Men i den checklista som nyligen publicerades på Medieombudsmannens webbsida slås det fast att man inte blir självmordsbenägen av att läsa om självmord, men att journalister däremot bör undvika att beskriva hur ett självmord gått till. 

Michael Westerlund tror att medierna i första hand bör tänka på att ha en balanserad och saklig rapportering om självmord. 

–Om man upplyser människor om vad självmord kan bero på och dess bakomliggande orsaker kan man medverka i ett preventivt arbete, säger han till SVT.  

 


Ny forskning visar att mediernas rapportering kan motverka tabun om självmord


 

– Det är fortfarande väldigt många som tar sina liv varje år, och väldigt många som försöker ta sitt liv, säger Michael Westerlund till Medierna i P1 den 28 oktober. 

SR: Nya rön om självmordsrapportering (börjar 20:42)

Och tillägger att:
 
– Det finns ju också beskrivet i forskningen att medier kan medverka och ha positiva preventiva effekter av att skriva om självmord, för att motverka tabun och stigmatisering av vad som faktiskt orsakar självmord. Så där kan medierna ha en väldigt viktig uppgift kring ett folkhälsoproblem. 

TEXT
Svante Emanuelli
 

 


Så kan du få hjälp om du eller någon du känner har det jobbigt

 


Så kan du som journalist rapportera om självmord

I höstas tog SVT Nyheters ansvariga utgivare Charlotta Friborg, överläkaren och suicidforskaren Ullakarin Nyberg samt Medieombudsmannen Caspar Opitz fram en guide för hur medier kan rapportera om självmord.

Checklista vid rapportering om självmord